Greta 11 uker.

Gabrielle 11 uker.

Georg 11 uker.

Gregor 11 uker.

Gregor som ligger, Gabriel som sitter foran og Guri bak.😻

Guri 11 uker.

Gabriel og Guri.

Gabriel 11 uker.

Guri og Gabriel.

Gabrielle 10 uker.

Guri og Babrie


Guri og Gabriel.

Gabriel 10 uker.

Greta 10 uker.

Gregor 10 uker,Gregor 10 uker.

Greta og Guri.

Gregor og Guri.

Guri 10 uker.

Georg 10 uker.

Gabriel 9 uker.

Gregor og Gabriel.

Gregor 9 uker.

Greta 9 uker.

Guri 9 uker.

Georg 9 uker.

Gabrielle 9 uker.

G- kullet straks 8 uker.

Gregor.

Gabrielle.

Greta og Gabriel.

Greta.

Guri og Gabriel

Gabriel.

Gabrielle og Guri.

Guri.

Gregor, Georg og Gabrielle.

Georg.

Greta 6 uker.

Gabrielle 6 uker.

Georg 6 uker.

Gregor 6 uker.

Gabriel 6 uker.

Guri 6 uker.

Alle 6 små i kamera😻

Greta 5 uker.

Gabriel 5 uker.

Guri 5 uker.

Georg 5 uker.

Gabrielle 5 uker.

Gregor 5 uker.

Guri 4 uker.

Gregor 4 uker.

Gabriel 4 uker.

Gabrielle 4 uker.

Greta 4 uker.

Georg 4 uker.

Greta 3 uker.

Gregor 3 uker.

Guri 3 uker.

Gord hat fått nytt navn nå. Det ble Georg.😻

Gabrielle 3 uker.

Gabriel 3 uker.

Greta

Gregor

Gabrielle

Gord

Guri.

Gabriel og Guri.

Hele g kullet vokser til og er 2 uker.😻

Gregor 2 uker.

Gord 2 uker.

Guri 2 uker.

Gabrielle og Guri.

Greta 2 uker.

Gabriell 2 uker.

Gabrielle

Jente 1.

Jente 2.

Jente 3.

Gutt 2 og 3.

Gutt 3.

Gutt 2

G- kullet er 1 uke. Fra venstre gutt 1,,jente 1, jente 2,gutt, 2, gutt 3 og jente 3 øverst. Navn kommer snart.

Gutt 1.

Jente 3.

Jente 1.

Jente 1 og jente 2.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.