Ella 10 uker.

Engnes 10 uker.

Elvis 10 uker.

Emil 10 uker.

Ella 7 uker.

Engnes 7 uker.

Emil 7 uker.

Elvis 7 uker.

Emil 6 uker.

Elvis 6 uker.

Ella 6 uker.

Jente 2 er 6 uker. Venter navn.

Jente, atpåklatten 3 uker. Kommer snart navn.

Jente 3 uker. Kommer snart navn.

Elvis 3 uker.

Emil 3 uker.

Jente 2 uker. Atpåklatten. Navn?

Jente 2 uker.

Elvis 2 uker.

Emil 2 uker.

Gutt 1, Elvis.

Gutt 2, Emil.

Jente 1, navn ?

Jente 2, navn ?