C- gjengen 10 uker.

Charlie.

Cantus.

Cello.

Carmen.

Chilli.

Chilli 7 uker.

Carmen 7 uker.

Cello 7 uker,

Cantus 7 uker.

Charlie,

Anna Bella og sønnen Cello.❤

C-kullet 6 uker,

Cello.

Cassius.

Charlie.

Carmen.

Chilli.

Chili 4 uker.

Carmen 4 uker.

Charlie 4 uker.

Cassius 4 uker.

Cello 4 uker.

C- gjengen 3 uker.

Chilli 2 uker.

Carmen 2 uker.

Charlie 2 uker.

Cassius 2 uker.

Cello 2 uker.

Jente, Chilli.

Jente, Carmen.

Gutt Charlie.

Gutt, Cassius.

Gutt, Cello 10 dager.

C-kull, født 13 desember 2018