NO*Guriskogens Pus Tigris og Grensedalen Foxy planlegges et kull i løpet av sommeren 2018,